کارکنان


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
11ارفعیچنگیزدانشکده مهندسی عمرانتکنسین آزمایشگاه
12اروئیداوددانشکده مهندسی عمرانکارشناس تحصیلات تکمیلی
13اسدشیراسدالهانفورماتیک پردیس 2کارشناس
14اسدمیگونیحمیدهامور مالیکارشناس
18اسماعیلیزینبدانشکده مهندسی شیمیکاردان آموزش
19اسماعیلی خانسریفرزانهدانشکده مهندسی معدنکارشناس
20اسماعیلی رادمحمدصادقدانشکده مهندسی شیمیکارشناس کامپیوتر
15اسکندریمژگانمعاونت آموزشیاپراتور
16اسکندریسمیهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس
17اسکندریطاهرمعاونت اداری مالیمسئول دفتر