کارکنان


نمایش ۲۹۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
151ساورسفلینصیبهمعاونت تحصیلات تکمیلیکارشناس تحصیلات تکمیلی
164شریفی ویسمانیلیلامعاونت تحصیلات تکمیلیرئیس
176صادقیسعیدمعاونت تحصیلات تکمیلیکارشناس
210علی‌اکبریسمیهمعاونت تحصیلات تکمیلیکارشناس امور دانشجویان نوبت دوم
35آجورلومحمدرضامعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور دانشجویی و فرهنگی
41آل خمیسپرستومعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
63پورقاسماحسانمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
65پورمحمدشهریارمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
95حبیب‌الهیمصطفیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول سلف دانشجویی پردیس مرکزی
96حجیبتولمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس شاهد و ایثارگر