کارکنان


نمایش ۳۲۱ تا ۳۳۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
244کاسبمولوددانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌هاکارشناس آموزش
251کاظمیاعظمدانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
252کربلاییآزادهدانشکده مهندسی مکانیکمسئول دفتر معاون پژوهشی، آموزش و تحصیلات تکمیلی
245کربلایی مهریزیطیبهامور اداری و رفاهرئیس امور اداری و رفاه
253کردفروشانیوحیدامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کمک انباردار
254کردیمحمدانستیتو مهندسی خودروکارشناس
246کریمیابوالفضلدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
247کریمیعلیدانشکده مهندسی مکانیکمسئول امور عمومی و آموزش
248کریمیمهدیامور اداری و رفاهبایگان امور اداری و رفاه
255کریمیحمیدهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آموزش