کارکنان


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
303نژادعلیجانی دافچاهیطیبرئیس امور پشتیبانی و فنی پردیس 2رئیس امور پشتیبانی و فنی
90جوادیحمیدحراسترئیس حراست پردیس
56پرتوی شایاناکرمحوزه ریاسترئیس دفتر
72تقی دخت رهقیمحمد رضاروابط عمومیرئیس روابط عمومی
238قزلباشزینبدانشکده فنی فومنرئیس کتابخانه
57پرندوشعلیرضاامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیراننده
171شکوریفرشیددانشکده فنی کاسپینراننده
272مشکی دشت میانآرمیندانشکده فنی کاسپینراننده
334یعقوبیبهروزامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیراننده
261متقیانمهدیدانشکده مهندسی مکانیکسایت کامپیوتر