کارکنان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
147زهره وندمحمدجلالانفورماتیک پردیس 2سرپرست مرکز انفورماتیک
188طاهریبهنامانفورماتیک پردیس 2کارشناس
219فرجیپروینانفورماتیک پردیس 2تکنسین کامپیوتر
250کیانی آزاداحسانانفورماتیک پردیس 2کارشناس
42بابالومهدیانفورماتیک پردیس مرکزیکارشناس
90جوادیحمیدحراسترئیس حراست پردیس
232قاسمیاحمدحراستکاردان
56پرتوی شایاناکرمحوزه ریاسترئیس دفتر
233قاسمیفرشتهحوزه ریاستاپراتور
4احسنی خیابانیفریبادانشکده علوم مهندسیکارشناس تحصیلات تکمیلی