کارکنان

ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
329هلچییونسامور مالیکارشناس
330وحیدیسیروسامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیناظر خدمات
331وظیفه دولت‌آبادیرضاامور مالیکارشناس
332وفائی شیرازینسرینامور پشتیبانی و فنی پردیس 2مسئول دفتر امور پشتیبانی و فنی
56پرتوی شایاناکرمحوزه ریاسترئیس دفتر
57پرندوشعلیرضاامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیراننده
58پهلوان باقرهوشنگامور پشتیبانی و فنی پردیسنامه‌رسان
59پورابراهیمی فومنیمریمدانشکده فنی فومنمسئول امور مالی
60پورداداش سنگدهمحمدرضادانشکده فنی کاسپینکارشناس
61پورعبدالهیسمیهدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آز شیمی
62پورعلیمیناامور مالیمسئول دفتر
63پورقاسماحسانمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
64پورقاسمکمیلدانشکده فنی فومن و کاسپینمسئول حراست
65پورمحمدشهریارمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
66پورمحمدمهین دختدانشکده فنی کاسپینمسئول خوابگاه دختران
67پورمندیداللهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس کارگاه ماشین‌ابزار
68پورمهدیابراهیمدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس سایت کامپیوتر
69پویندهطاهرهدانشکده مهندسی نقشه‌برداریمسئول دفتر
92چیمهحسینعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
244کاسبمولوددانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌هاکارشناس آموزش
251کاظمیاعظمدانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
252کربلاییآزادهدانشکده مهندسی مکانیکمسئول دفتر معاون پژوهشی، آموزش و تحصیلات تکمیلی
245کربلایی مهریزیطیبهامور اداری و رفاهرئیس امور اداری و رفاه
253کردفروشانیوحیدامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کمک انباردار
254کردیمحمدانستیتو مهندسی خودروکارشناس
246کریمیابوالفضلدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
247کریمیعلیدانشکده مهندسی مکانیکمسئول امور عمومی و آموزش
248کریمیمهدیامور اداری و رفاهبایگان امور اداری و رفاه
255کریمیحمیدهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آموزش
256کریمیمحمد حسندانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
249کوثریسمیهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول دفتر پژوهشی
250کیانی آزاداحسانانفورماتیک پردیس 2کارشناس
257کیانی فردالههدانشکده مهندسی معدنکارشناس آموزش
333یدایی سیاهپوشحسندانشکده مهندسی مکانیککارشناس مرکز کامپیوتر
334یعقوبیبهروزامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیراننده
نمایش ۳۰۱ تا ۳۳۵ مورد از کل ۳۳۵ مورد.