کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
272مشکی دشت میانآرمیندانشکده فنی کاسپینراننده
252کربلاییآزادهدانشکده مهندسی مکانیکمسئول دفتر معاون پژوهشی، آموزش و تحصیلات تکمیلی
33آتشجامهآقامعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول انبار
165شفارودیآنیتادانشکده مهندسی شیمیکارشناس
237قزلآیلرمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
68پورمهدیابراهیمدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس سایت کامپیوتر
124رجب پورابراهیمموسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهیحسابدار
246کریمیابوالفضلدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
326نیک روشابوالفضلامور پشتیبانی و فنی پردیس 2امین اموال