خلاصه فعالیتهای قطب

 

خلاصه فعالیتهای صورت گرفته در جهت اهداف قطب علمی از ابتدای تاسیس قطب تا پایان سال ۱۳۸۵

ردیفشرح فعالیتتاریخ اجراتوضیحات
19راه اندازی سایت اینترنتی قطب علمی26/06/1385این سایت از تاریخ 26/06/1385 در به همراه سایت همایش راه اندازی گردید. تکمیل این سایت با کلیه اطلاعات فعالیت و طرحهای قطب در دست تهیه میباشد.
20برگزاری دومین همایش قطب05/10/1385-06/10/1385به منظور اطلاع رسانی از آغاز فعالیت قطب به متخصصین داخلی و خارجی با توانائیهای مرتبط با مقابله با سوانح طبیعی صورت پذیرفت.
21شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه تهرانآذر ماه 85جهت بهرهگیری از کلیه مناسبتهای علمی به منظور اطلاع رسانی از اهداف و فعالیتهای قطب صورت پذیرفت.
22امضاء تفاهمنامه همکاری علمی-پژوهشی با قطب علمی توسعه شهری پایدار دانشکده هنرهای زیبایپردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران01/09/1385این تفاهمنامه در جلسهای که در محل دفتر این قطب علمی با حضور مدیر قطب علمی توسعه شهری پایدار برگزار گردید به امضاء رسید.
23ارائه دستاورهای پژوهشی قطب در همایشهای بینالمللی11/05/1384-تا پایان سال138569 مقاله از ابتدای تاسیس قطب تا پایان 1385 توسط اعضاء قطب در همایشهای بینالمللی ارائه گردیده است.
24ارائه دستاورهای پژوهشی قطب در همایشهای ملی/05/1384-تا پایان سال138540 مقاله از ابتدای تاسیس قطب تا پایان 1385 توسط اعضاء قطب در همایشهای ملی ارائه گردیده است.
25چاپ دستاورهای پژوهشی قطب در نشریات علمی-پژوهشی/05/1384-تا پایان سال138526 مقاله از ابتدای تاسیس قطب تا پایان 1385 توسط اعضاء قطب در نشریات علمی-پژوهشی ارائه گردیده است.
26تشکیل دبیرخانه دائمی برای قطب و همایشهای سالیانه07/10/1385بلافاصله بعد از اتمام همایش دوم قطب با توجه به نیاز تداوم این همایشها به عنوان فضای شناسائی متخصصین و تبادل نظرهای علمی اقدام به تاسسیس دبیرخانه دائمی همایش گردید.
27چاپ خلاصه مقالات همایش دوم05/10/1385-06/10/1385همزمان با برگزاری همایش دوم صورت گرفت.
28تلاش در جهت کسب منابع مالی به منظور تامین اعتبارت مورد نیاز انجامطرحهای جاری و طرحهای در لیست اولویتهابطور مستمر ادامه دارد.
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۶ مورد.