اخبار و رویدادها

رونمائی از ربات انسان‌نمای سورنامینی

رونمائی از ربات انسان‌نمای سورنامینی

ربات انسان‌نمای سورنامینی به عنوان محصول جدید از نسل ربات‌های انسان نمای سورنا در مرکز سیستم‌ها و فناوری‌های پیشرفته دانشکده فنی دانشگاه تهران (CAST)، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رونمایی و به دنیا معرفی شد.

ادامه مطلب