نقشه پردیس ۲

۱. دانشکده مهندسی معدن

۲. گروه مهندسی نقشه برداری

۳. گروه مهندسی صنایع

۴. معاونت دانشجویی و امور فرهنگی

۵. معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

۶. معاونت پژوهشی

۷. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

۸. دانشکده مهندسی مکانیک

۹. آزمایشگاه فشار قوی

۱۰. دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

۱۱. ساختمان انستیتو نفت

۱۲. سلف پردیس ۲

۱۳. درب خیابان کارگر شمالی

۱۴. درب شماره ۲

۱۵. ساختمان جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر