مقدمه

قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‏های فنی دانشگاه تهران به عنوان یکی از قطب های علمی کشور همواره توانایی‏های خود را به عنوان محور اصلی گروه کنترل و پردازش هوشمند نشان داده است.فعالیت های این قطب درقالب انجام پروژه‏های تحقیقاتی، ارائه دروس جدید، همکاری‌ها علمی وبین‏المللی با مراکز علمی- تحقیقاتی، تجهیز آزمایشگاه‏ها و استفاده از امکانات موجود در دانشگاه جهت انجام پروژه‏های تحقیقاتی مصوب قطب و غیره بوده است.

فعالیت های قطب حول سه محورکلی مدل سازی سیستم ها و کنترل، پردازش داده‏ها، اطلاعات و دانش؛ و توسعه دیدگاه‌های محاسباتی در علوم زیستی در یک افق زمانی پنج ساله تعریف شده اند.این محورها با برنامه‏ای هدفمند و تخصصی در جهت تولید علم، رفع نیازهای کشور، فراهم ساختن امکان مشارکت و همکاری متخصصان و پژوهشگران در نظر گرفته شده‏اند. شایان ذکراست که دو تن از اعضای این قطب افتخار برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار مهندسی برق کشور را داشته اند.

در این گزارش سعی شده اهم فعالیت‌های اعضا به صورت اجمالی توضیح داده شود.در حال حاضر فعالیت های دیگری نیز در سیزده آزمایشگاه قطب در حال انجام است که ذیلاً تنها پروژه‏ها و فعالیت‌های اتمام یافته ذکر می شود.طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱؛ ۳۴۷ مقاله کنفرانس، ۳۰۰ مقاله ISI، 224 پایان نامه ارشد و ۱۱۰ رساله دکتری تعریف شده است