نگاشت مغز (BML)

◄سرپرست

 

◄موضوعات تحت پژوهش

  • پژوهش در زمینه روش های برداشت، پردازش و تحلیل سیگنال و تصویر، روش های تحریک مغز و سایر ابزارهای شناخت ساختار و کارکرد مغز

 

آمار دانشجویان فعال

  • ارشد: ۳ نفر
  • دکتری :۶ نفر

 

◄دستاوردها

  • آمار انتشارات: ۵ مقاله ISI ، ۱۳ مقاله کنفرانس
  • دروس جدید ارائه شده: ----
  • کارگاه ها و کنفرانس های برگزار شده:

۱. اصول و روش¬های تصویر برداری کارکردی تشدید مغناطیس

۲. معرفی fmri ، بخشی از کارگاه بین المللی IBRO

  • 2.سخنرانی:

۱. کدگشایی مغز با تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیس

۲. آنالیز ارتباطات مغزی به وسیله FMRI

 

◄موسسات همکار

  • ITM
  • بیمارستان امام خمینی

 

◄تماس با ما

ساختمان شماره ۲، طبقه ۶، شماره ۶۰۵، تلفن :۶۱۱۱۹۷۳۸