مکاترونیک

◄سرپرست

 • دکتر فرزاد رجایی سلماسی، دانشیار گروه کنترل

 

◄موضوعات تحت پژوهش

 • سیستم های قدرت
 • تشخیص خطا
 • سیستم های کنترل تحت شبکه
 • درایو و کنترل موتور

 

◄آمار دانشجویان فعال

 • ارشد: ۱۹ نفر
 • دکتری :۴ نفر

 

◄دستاوردها

 • آمار انتشارات: 8ISI، ۱۸ کنفرانس
 • دروس جدید ارائه شده:

۱. مبانی مهندسی مکاترونیک

۲. مکاترونیک پیشرفته

۳. سیستم های کنترل با تحمل عیب

 • کارگاه ها و کنفرانس های برگزار شده:

۱. کارگاه آموزشی مکاترونیک

 

◄موسسات همکار

 • معاونت پژوهشی ریاست جمهوری
 • شرکت توانیر

 

◄تماس با ما

ساختمان شماره ۲، طبقه ۲-، شماره ۲۰۲، تلفن: ۶۱۱۱۴۳۶۷