شبکه‏‌های هوشمند (SNL)

◄سرپرست

 • دکتر اشکان رحیمی کیان، دانشیار گروه کنترل

 

◄موضوعات تحت پژوهش

 • شبکه های هوشمند انرژی
 • شبکه های هوشمند حمل و نقل
 • شبکه های هوشمند بیولوژیکی

 

◄آمار دانشجویان فعال

 • ارشد :۲۵
 • دکتری :۹

 

◄دستاوردها

 • آمار انتشارات: ۳۶ مقاله ISI، 44 مقاله کنفرانس
 • دروس جدید ارائه شده:

۱. تئوری بازیها

۲. شبکه های انرژی

 • کارگاه ها و کنفرانس های برگزار شده:

۱. به سوی شبکه های هوشمند: برخی محورهای تحقیقاتی درحوزه کنترل

۲. ۶ کارگاه تخصصی در زمینه های مختلف انرژی و شبکه های هوشمند

 

◄موسسات همکار

 • انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی، وزارت نیرو
 • سازمان راهداری، پلیس راهنمایی و رانندگی
 • موسسه IBB در دانشگاه تهران

 

◄تماس با ما

ساختمان شماره ۲، طبقه ۳، اتاق ۳۱۵، تلفن: ۶۱۱۱۴۲۲۲