آزمایشگاه تحقیقاتی پایگاه داده‌ پیشرفته (DBRG)

◄سرپرست

 • دکتر مسعود رهگذر، دانشیار بخش مهندسی نرم افزار

 

◄موضوعات تحت پژوهش

 • پردازش هوشمند(DM, IR, DB, Bio ,NW)
 • پایگاه داده پیشرفته

 

◄آمار دانشجویان فعال

 • ارشد: ۳۰
 • دکتری :۹

 

◄دستاوردها

 • آمار انتشارات: ۳۰ مقاله ISI، 60 مقاله کنفرانس
 • دروس جدید ارائه شده:

۱. مباحث ویژه در پایگاه داده

 • کارگاه‌ها و کنفرانس‌های برگزار شده: ---

 

◄موسسات همکار

 • بانک تجارت
 • سازمان جغرافیایی
 • انفورماتیک دانشگاه
 • مرکز تحقیقات مخابرات
 • دانشگاه مالک اشتر

 

◄تماس با ما

ساختمان شماره ۲، طبقه ۶، شماره ۶۲۷، تلفن :۶۱۱۱۹۷۱۸

dbrg.ut.ac.ir