پژوهشی سیستم‌ و ماشین

◄سرپرست

دکتر حمید لسانی، استاد گروه قدرت

 

◄موضوعات تحت پژوهش

 • شبکه الکتریکی هوشمند
 • تعامل انسان و اتوماسیون
 • طراحی ماشینهای الکتریکی
 • سیستم‌های قدرت

 

◄آمار دانشجویان فعال

 • ارشد: ۹
 • دکتری :۶

 

◄دستاوردها

 • آمار انتشارات: ۱۴ مقاله ISI، 44 مقاله کنفرانس ،۲ ترجمه و ۲ تالیف کتاب
 • دروس جدید ارائه شده: ---
 • کارگاه‌ها و کنفرانس‌های برگزار شده:
  • ۱. شبکه های هوشمند خانگی

 

◄موسسات همکار

 • شرکت توزیع برق تهران بزرگ
 • شرکت مدیریت شبکه

 

◄تماس با ما

ساختمان شماره ۱، طبقه ۳، اتاق ۳۰۷، تلفن :۶۱۱۱۴۹۹۴