سیستم‌های هوشمند یادگیرنده

◄سرپرست

 • دکتر بابک نجاراعرابی، دانشیار گروه کنترل


◄موضوعات تحت پژوهش

 • مدلسازی و یادگیری ماشینی


◄آمار دانشجویان فعال

 • ارشد: ۲۰
 • دکتری :۶


◄دستاوردها

 • آمار انتشارات: ۵۰ مقاله ISI، 40 مقاله کنفرانس
 • دروس جدید ارائه شده
  • ۱. باز شناخت الگو پیشرفته (advanced pattern recognition)
 • کارگاه‌ها و کنفرانس‌های برگزار شده:
  • ۱. کارگاه "سیستم‌های فازی آماری در حال نمو همراه با کاربر آنها در پیش بینی و کنترل"، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، در کنار بیستویکمینکنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. (همراه با دکتر احمد کلهر)
  • ۲. دومین کارگاه داده کاوینرم، ۳ و ۴ اسفند ۱۳۹۰، انجمن سیستم‌های هوشمندایران ودانشگاه خوارزمی تهران. (نقش: همکاری در برگزاری و سخنران) (عنوان سخنرانی: نظریه شواهددمپستر-شفر)
  • ۳. اولین کارگاه آموزشی ملی محاسبات نرم وسیستم‌‌های هوشمند، ۵ و ۶ خرداد ۱۳۹۰، انجمن سیستم‌های هوشمندایران ودانشگاه فردوسی مشهد. (نقش: همکاری در برگزاری و سخنران) (عنوان دو سخنرانی: مدلسازی نایقینی دریادگیری مفاهیم؛ آشنایی با نظریه شواهد دمپستر- شفروتوسعه فازی آن)

 

◄تماس با ما

ساختمان شماره ۲، طبقه ۴، شماره ۴۰۳، تلفن :۶۱۱۱۹۷۲۸