اعضا

علیرضا آزموده اردلان
دکترا: دکترای مهندسی (Dr. Ing): نقشه‬ ‏برداری- ژئودزی از دانشگاه اشتوتگارت آلمان ۱۳۷۸ (با رتبهHighest Distinction)
کارشناسی ارشد: کارشناسی‬ ‏ارشد (M. Sc): مهندسی عمران - نقشه‏‬ برداری دانشگاه صنعتی خواجه‏‬ نصیرالدین طوسی ۱۳۷۳
کارشناسی: کارشناسی (B. Sc): مهندسی عمران - نقشه‏‬ برداری دانشگاه صنعتی خواجه‬ ‏نصیرالدین طوسی ۱۳۶۸
تلفن: ۴۳۸۳-۸۲۰۸-۲۱-۹۸++
همراه: ۹۱۲۱۵۴۱۹۸۲-۹۸++
پست الکترونیکی: ardalan@ut.ac.ir
وحید ابراهیم زاده اردستانی
دکترا: ژئوفیزیک (گرانی)
کارشناسی ارشد: ژئوفیزیک (اکتشاف)
کارشناسی: معدن
تلفن: ۶۱۱۱۸۲۰۶
همراه: ۰۹۱۲۳۹۳۰۴۳۵
پست الکترونیکی: ebrahimz@ut.ac.ir
علی عزیزی
دکترا: فتوگرامتری
کارشناسی ارشد: سنجش از دور و فتوگرامتری
کارشناسی: کارتوگرافی
تلفن: ۶۱۱۱۴۳۷۶
پست الکترونیکی: aazizi@ut.ac.ir
محمودرضا دلاور
دکترا: مهندسی نقشه برداری (GIS/LIS)
کارشناسی ارشد: مهندسی عمران (فتوگرامتری و سنجش از دور)
کارشناسی: مهندسی عمران (نقشه برداری)
تلفن: ۰۰۹۸-۲۱-۶۱۱۱۴۲۵۷, ۰۰۹۸-۲۱-۸۸۰۰۸۸۴۱
همراه: ۰۹۱۲۳۴۰۶۱۰۴
پست الکترونیکی: mdelavar@ut.ac.ir
یعقوب قلی‌پور
دکترا:
کارشناسی ارشد:
کارشناسی:
اطلاعات تماس:
تلفن:
همراه:
پست الکترونیکی: ygpoor@ut.ac.ir
دارا معظمی
دکترا: ریاضیات
کارشناسی ارشد: ریاضیان
کارشناسی: ریاضی
تلفن: (+۹۸)(۲۱)(۶۱۱۱۲۱۶۷)
پست الکترونیکی: dmoazzami@ut.ac.ir