فعالیت های آموزشی

بنابر مصوبه شورای قطب قرار است دستاوردهای گروه های کاری در پایان طرحهای پژوهشی جاری از نظر امکان بکار گیری در تدوین دروس تحصیلات تکمیلی جدید مورد بررسی قرار گیرند. به علاوه در همایشهای سالیانه قطب قرار است بخش کارگاه آموزشی و پوستر در نظر گرفته شده تا بدین طریق اطلاع رسانی لازم از یافته های جدید قطب به جامعه علمی و صنعتی کشور صورت گیرد. در ادامه فعالیتهای قطب پس از ایجاد دروس تحصیلات تکمیلی جدید، این قطب علمی در نظر دارد رشته جدیدی در سطح تحصیلات تکمیلی تحت عنوان "مهندسی نقشه برداری و مدیریت بحران" را طرح، برنامه ریزی و اجرا نماید.

 

تعریف دوره آموزشی جدید

در آذر ماه ۱۳۸۵، به درخواست دبیر محترم برنامه ریزی دوره کارشناسی علوم مهندسی، قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی اقدام به تعریف سرفصل خوشه مهندسی زمین برای این دوره کاشناسی نمود. این رشته قرار است برای نخستین بار در دانشکده فنی دانشگاه تهران برنامه ریزی و اجرا گردد.