اهداف

هدف از ایجاد قطب، انجام فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و اجرایی در زمینه مهندسی و مدیریت زیرساخت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی می‌باشد. مهمترین اهداف و وظایف قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت‌های عمرانی به شرح زیر است:
• این قطب علمی در زمینه سازی و ارائه دوره کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت زیرساخت‌ها و مقاوم سازی تاسیسات زیربنایی در برابر زلزله و دوره‌های کوتاه مدت آموزشی فعالانه عمل خواهد نمود.
• این قطب علمی کانونی برای همکاری‌های درون دانشگاهی، بین دانشگاهی و بین دانشگاه و صنعت بوده و بستری برای برنامه‌ریزی ارائه خدمات آموزشی در زمینه‌های نوسازی، بازسازی، نگهداری و تعمیرات و آزمونهای غیر تخریبی زیرساخت‌ها خواهد بود.
• این قطب علمی محلی برای تبادل نظر و همفکری(Brain storming) محققین جوان و با سابقه در زمینه‌های مختلف زیرساخت‌ها، شناسایی نیازها و اولویت‌های تحقیقاتی، ایجاد بستری مناسب برای مشارکت با صنعت و فضای تحقیقاتی برای دانشجویان و اساتید خواهد بود.
• این قطب علمی در زمینه‌های فرهنگ‌سازی و اشاعه نتایج برنامه‌ها و طرحها برای عموم مردم و به خصوص طبقه متخصصین و افراد و ارگان‌های تأثیرپذیر (Stakeholder) از طرحهای بزرگ زیر بنایی ملی خواهد بود.
• این قطب علمی هماهنگ کننده فعالیتها و دنبال کننده سیر تحولات علمی حرفه‌ای، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی و زیست محیطی مرتبط با زیرساخت‌ها خواهد بود.