معرفی

قطب نانوالکترونیک دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۴ و با توجه به قابلیتهای منحصر بفرد در این دانشگاه تاسیس گردید و از زمان تاسیس همواره گسترش فنآوری نانو در حوزه الکترونیک و خصوصاً نانوالکترونیک را چه در حوزه ساخت و چه در حوزه طراحی مد نظر داشته است. هسته مرکزی این قطب متشکل از ۷ نفر اعضای هیئت علمی دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی شیمی دانشگاه تهران می باشد که در زمینه وسیعی از تکنولوژی نانو مشغول به تحقیقات می‌باشند.
با توجه به گستردگی این فنآوری و نیز با توجه به محدودیتهای کشور در زمینه ساخت مدارهای میکرو و خصوصاً نانوالکترونیک- محققین این قطب بر این باورند که با یک برنامه منسجم و همه گیر می توان طی چند سال به مبانی اولیه طراحی و ساخت مدارات مجتمع و نیز انواع حسگرها و نمایشگرهای نانوساختار دست یافت. در همین راستا عقیده کلی همه اعضای این قطب بر این است که تحقیقات در هر دو زمینه ساخت و طراحی و بشکلی موازی و در عین حال هماهنگ باید به پیش برده شود تا امکان دستیابی به فنآوری نانو در حوزه الکترونیک محقق گردد.

با توجه به پیشرفتهای اخیر در حوزه نانوبیوتکنولوژی فعالیتهای بعضی از اعضای قطب به این سمت سوق پیدا کرده است و در این خصوص ساخت PCR و نیز حسگرهای سلولهای سرطانی بعنوان موارد شاخص قابل بررسی می باشند.

زمینه های فعالیت های قطب نانو الکترونیک:

◄ ابزار و متدولوژی طراحی سخت افزار

◄ پیاده سازی سخت افزاری پروتکل ها و الگوریتم ها

◄ طراحی مدارهای مجتمع در مقیاس نانو برای Mixed-singel

◄ طراحی توان پایین

◄ الهام زیستی در طراحی و ساخت سیستم های مفصل در مقیاس نانو

◄ تکنولوژی ساخت ادوات-مدارات و سنسورهای نانو

این تقسیم بندی ها در دو زمینه ساخت و طراحی متمرکز شده است.