تجهیزات

سیستم لایه نشانی بخار شیمیایی پلاسمای مستقیم برای رشد نانولوله های کربنی

 

سیستم لایه نشانی بخار شیمیایی برای پروسه کردن سیلیکان نانو ساختار و ترانزیستور اثر میدان