اهداف قطب

  • طراحی سامانه های حفاظت کاتدی و آندی جهت جلوگیری از خوردگی در صنایع
  • ایجاد پوشش های ضد خوردگی جهت حفاظت قطعات صنعتی
  • تبدیل سطحی قطعات جهت افزایش مقاومت به خوردگی و سایش
  • افزایش بهره وری پیل سوختی و باتری ها
  • طراحی، ساخت و انتخاب مواد مهندسی جهت شرائط حاد خوردگی و سایش در صنعت
  • به کار گیری ممانعت های خوردگی در حفاظت از تاسیسات صنعتی
  • استفاده از فناوری نانو در ایجاد پوشش ها و لایه های سطحی محافظ و مقاوم
  • تربیت دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی در زمینه مهندسی سطح و حفاظت از خوردگی.
  • ایجاد ارتباط گسترده با مراکز معتبر علمی بین المللی در قالب طرح های آموزشی و پژوهشی مشترک در مهندسی سطح و حفاظت از خوردگی.