طرح‌های پژوهشی در دست اجرا

 • افزایش عمر آندهای سیستم حفاظت کاتدی مبدلهای حرارتی، مصوب پتروشیمی بندر امام با اعتبار ۲۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • تهیه اطلس شناسائی خوردگی دریکی از واحدهای پتروشیمی بندر امام مصوب پتروشیمی بندر امام با اعتبار ۲۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
 • مطالعه امکانسنجی اعمال پوشش های Al-Pt در تولید پره های توربین گازی و مقایسه آن با پوشش های جایگزین
  • مجری: دکتر محمود حیدرزاده سهی
  • همکار طرح: دکتر رضا سلطانی
  • کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو) با اعتبار ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

 • پایش خوردگی داخلی خط انتقال گاز ترش از فاز ۶ به فاز ۱۰ با استفاده از تکنیک ENM
  • سازمان تصویب کننده: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
  • سال تصویب: ۹۱
  • مدت طرح: ۱۲ ماه
  • اعتبار طرح: ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

 • تعیین خسارات ناشی از خوردگی و تهیه اطلس خوردگی در کارخانه ذوب مس خاتون آباد
  • سازمان تصویب کننده: شرکت ملی صنایع مس ایران
  • سال تصویب: ۹۱
  • مدت طرح: ۱۸ ماه
  • اعتبار طرح: ۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

 • بررسی و جلوگیری از اثرات تخریبی جریان سرگردان DC و AC ناشی از خطوط مترو و برق فشار قوی بر روی خطوط لوله و شبکه گاز رسانی و تدوین دستورالعمل و استاندارد مربوطه
  • سازمان تصویب کننده: شرکت گاز استان تهران
  • سال تصویب: ۹۰
  • مدت طرح: ۲۴ ماه
  • اعتبار طرح: ۴/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

 • تولید پوششهای آلیاژی و کامپوزیتی کروم سه ظرفیتی (عاری از آلودگی کروم شش ظرفیتی) با استفاده از روش الکترولس و بررسی ویژگیهای مقاومت به خوردگی و سایشی آنها
  • سازمان تصویب کننده: صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
  • سال تصویب: ۹۱
  • مدت طرح: ۱۵ ماه
  • اعتبار طرح: ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

 • تحلیل و ارزیابی تنش باقیمانده سطحی قطعات شات پین شده آلیاژهای فولادی و برپایه تیتانیم، شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا
  • اسفند ۱۳۹۱ با اعتبار ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

 • مطالعه فنی واقتصادی روش های مختلف کاهش دمای هوای ورودی توربین گاز، انتخاب طرح بهینه و ارائه ملزومات و مشخصات فنی جهت پیاده سازی آن بر روی توربین گازی V94.2 و تجهیزات جانبی مربوطه
  • مجری: مهرداد رییسی و فرشاد کوثری (دانشکده مکانیک)
  • حمیدرضا قاسمی منفرد راد (دانشکده متالورژی و مواد)
  • موسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهی مپنا
  • اعتبار: ۱،۲۰۶،۲۵۰،۰۰۰ ریال

 

 • بررسی تاثیر مخزب ناخالصی های موجود در سوختهای مایع سنکین بر اجزای داغ توربین گازی V94.2
  • کارفرما: شرکت مپنا
  • مجریان: دکتر محسن صارمی- دکتر احمدعلی آماده- دکتر حمیدرضا قاسمی منفرد راد
  • اعتبار طرح: ۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال