کتاب‌ها و مقالات منتشر شده

کتب منتشرشده:

  • فرشته رشچی، سعید شیبانی، بهزاد غفاری‌زاده، بازیافت در متالورژی، جلد اول: بازیافت فلزات از قراضه‌، جهاد دانشگاهی تهران، زمستان ۱۳۸۸
  • فرشته رشچی، سعید شیبانی، بهزاد غفاری‌زاده، بازیافت در متالورژی، جلد دوم: بازیافت فلزات از پسماند جامد و محصولات جانبی، جهاد دانشگاهی تهران، بهار ۱۳۹۲
  • کتاب فولادهای زنگ نزن دوپلکس، تالیف، انتشارات فدک ایساتیس، ۱۳۹۱
     

مقاله های اعضای هسته قطب از سال ۱۳۹۰ تا کنون:

  • مقاله های نشریات علمی-پژوهشی: ۱۴۷
  • مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها: متعدد

 

تولیدات آموزشی از سال ۱۳۹۰ تاکنون:

  • پابان نامه های کارشناسی ارشد انجام شده: ۳۲ مورد
  • رساله های دکترای انجام شده: ۱۱ مورد