موسسه توربوماشین‌های آبی

به موسسه توربوماشین‌های آبی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران خوش آمدید.

این موسسه با هدف ایجاد بستری مناسب جهت انجام فعالیت های پژوهشی و آموزشی در زمینه های مختلف توربوماشینهای آبی، در سطح پیشرفته جهانی، جهت ارائه خدماتبه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تاسیس گردیده است.