مدارهای آزمایش

توربین فرانسیس: این توربین ها از جمله پرکاربردترین انواع توربین هاست و برای نیروگاههای با ارتفاع ودبی متوسط به کار می رود. در این آزمایش منحنی های مشخصه توربین در فشار های ورودی مختلف و زوایای مختلف پره های هادی به دست می آید. توربین به یک ژنراتور متصل است که به واسطه آن امکان اندازه گیری توان تحویلی توربین میسر می گردد.

 

توربین پلتون: این توربین ها برای تولید برق با ارتفاع ریزش آب زیاد (معمولاً بیشتر از ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر) وجریان آب کم به کار می روند. در این توربین توسط نازلهایی آب بافشار به صورت مماسی به کاسه‌هایی که به رانر متصل هستند برخورد کرده و رانر را می چرخاند.در این آزمایش هدف تعیین مشخصه های توربین پلتون می باشد. هم چنین دانشجویان می توانند مفهوم سرعت فرار را عیناً مشاهده کنند.

 

توربین کاپلان: خصوصیت اصلی این نوع توربین ها آن است که جریان آب به طور محوری با پره های متحرک برخورد می کند. توربین کاپلان در شرایط جریان با هد کم و دبی بالا مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمایش هدف تعیین مشخصه های یک توربین کاپلان در زوایای قرارگیری مختلف پره هاست.

 

پمپ سانتریفوژ: از پر مصرف‌ترین پمپهائی می‌باشند که در صنعت بطور فراوان بکار می‌روند و قادرند دبی های کم را به ارتفاعات بالا پمپاژ کنند.هدف در این آزمایش به دست آوردن منحنی های مشخصه یک پمپ سانتریفوژ می باشد.

 

پمپ های سری و موازی: آرایش سر و موازی پمپها به ترتیب به منظور پمپاژ دبی ثابت به ارتفاع بالاتر و پمپاژ دبی بالاتر در یک هد ثابت است. هدف آزمایش بررسی پمپهای سری و موازی و مشخصات آنها می باشد. دبی، ترک، دور و هد هر یک از پمپها رابه تنهایی و نیز در حالتی که به طور سری و یا موازی کار می¬کنند اندازه¬گیری می¬شود. همچنین راندمان پمپها به تنهایی و نیز در وضعیت سری و موازی بررسی می¬شود.

 

پمپ مارپیچی: در این پمپ دو فاز سیال (مایع و گاز) در کنار هم و داخل لوله مارپیچی قرار گرفته اند؛ در اثر متراکم شدن هوای داخل لوله مارپیچ، نیرویی به مایع در کنار آن وارد آمده و آن را پمپاژ می کند. در این آزمایش چند نوع لوله مارپیچ با طول ها متفاوت در دسترس است.

 

فن سانتریفوژ: یک فن سانتریفوژ تا حدودی شباهت به یک پمپ سانتریفوژ دارد با این تفاوت که سیال مورد آزمایش در اینجا هواست.هدف ازاین آزمایش به دست آوردن منحنی های مشخصه برای سه نوع پره مختلف می باشد و تاثیر نوع پروانه بر فشار خروجی، گشناور و دور موتور بررسی می گردد.

 

پمپ محوری معکوس: در شرایط هد کم و دبی های بالا، جهت تولید ظرفیت های پایین (زیر ۱۰۰ کیلووات) می توان از یک پمپ محوری به طور معکوس جهت تولید برق بهره جست. کاهش زمان و هزینه نصب و راه اندازی این نوع توربین ها از جمله برجسته ترین مزایای آن هاست. در این آزمایش می توان مشخصه های عملکرد توربین وار پمپ محوری را یافت و رابطه ای میان آنها و مشخصه های پمپی در نقطه راندمان ماکزیمم برقرار کرد. هم چنین یک کنترلر فرکانس در این مدار موجود است که شرایط برق خروجی را مشابه با برق شهر ارائه می دهد.

 

پمپ سانتریفوژ معکوس: در شرایط هد بالا و دبی های کم، جهت تولید ظرفیت های پایین می توان از یک پمپ محوری به طور معکوس جهت تولید برق بهره جست. کاهش زمان و هزینه نصب و راه اندازی این نوع توربین ها از جمله برجسته ترین مزایای آن هاست. در این آزمایش می توان مشخصه های عملکرد توربین وار پمپ سانتریفوژ را یافت و رابطه ای میان آنها و مشخصه های پمپی در نقطه راندمان ماکزیمم برقرار کرد.