تماس با ما

آدرس:

ایران- تهران- خیابان کارگر شمالی- بعد از بزرگراه جلال آل احمد- پردیس۲ دانشکده های فنی- دانشکده مهندسی مکانیک- آزمایشگاه توربوماشین.

آدرس پستی:

ایران- تهران- صندوق پستی: ۵۱۵-۱۴۳۹۵ - پردیس دانشکده های فنی- دانشکده مهندسی مکانیک- آزمایشگاه توربوماشین

تلفن: ۸۲۰۸۴۸۱۵-۰۲۱