همایش ۱۳۸۶

قطب علمی مهندسی نقشهبرداری و مقابله با سوانح طبیعی در راستای اهداف خود به منظور ایجاد یک اتحاد و انسجام ملی در جهت مقابله با سوانح طبیعی و شناسائی و دعوت به مشارکت نیروهای بالقوه داخلی و خارجی در جهت کاهش خسارات سوانح طبیعی با افتخار برگزاری دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی را به اطلاع عموم دانشگاهیان و دستاندکاران مدیریت و مقابله با سوانح طبیعی میرساند. لطفاً به منظور دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این همایش که در روزهای ۴ و ۵ دیماه ۱۳۸۶ برگزار خواهد شد به آدرس اینترنتی geodm.ut.ac.ir مراجعه فرمائید.