فعالیت ها

محورهای اصلی فعالیت قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت‌های عمرانی پنج محور اصلی مطابق جدول ذیل می باشد:

محورموضوع

اعضای قطب

اعضای همکار قطب

محور ۱

برنامه ریزی، مدیریت ایمنی و اطمینان پذیری، بهسازی، بازسازی و پایش سیستم هایآب و فاضلاب

دکتر تابش، دکتر کراچیان، دکتر بنفشه زهرایی

محور ۲

ترمیم، بهسازی، برنامه ریزی و نگهداری زیر ساختهای راه وراه آهن

دکتر کراچیان، دکتر بنفشه زهرایی، دکتر موسوی

محور ۳

ارزیابی، بهسازی، و اطمینان پذیری ساختمانها (به کمک مطالعات آزمایشگاهی و عددی، کاربرد مصالح بتنی و الیافپلیمر)

دکتر برگی، دکتر مهدی زهرایی، دکتر عطارنژاد، دکتر رحیمیان، دکتر قاسمیه، دکتر خیرالدین، دکتر گتمیری

محور ۴

ارزیابی ساختگاه، بهسازی و مطالعه آزمایشگاهی سازه های ژئوتکنیکی، دریایی، و زیر زمینی)

دکترقاسمیه، دکترشکرچی زاده، دکتر متولی

محور ۵

مدیریت ریسک و بحران و برنامه ریزی شرایط اضطراری

 

دکتر تابش، دکتر کراچیان، دکتر گتمیری، دکتر بنفشه زهرایی

 

هر یک از محورهای فوق با دقت انتخاب و حیطه فعالیت های آنها بدقت برنامه ریزی شده است. اساتیدی که در محورهای مختلف به مشارکت دعوت شده اند، تجارب قابل توجهی از فعالیت های آموزشی – پژوهشی و حرفه ای را دارا می باشند و بدلیل مشارکت آنها در بیش از یک محور از ساختاری استفاده خواهند نمود که مشارکت های دانشکده مهندسی عمران و حرکت های چند دیسیپلینه را در پردیس دانشکده های فنی قوت خواهد بخشید. مکانیزمی برای مشارکت اساتید دیگر دانشگاه تهران دردانشکده های محیط زیست، حقوق، اقتصاد و هنرهای زیبا نیز پیش بینی شده است که دانشگاه تهران را برای برنامه ریزی چنین قطبی کاملاً استثنایی و منحصر به فرد می سازد.

فعالیتهای انجام شده:

۱- قراردادها و طرحهای پژوهشی

۲- کتب منتشر شده

۳- مقالات علمی پژوهشی در مجلات بین المللی و داخلی

۴- مقالات منتشره در کنفرانسهای بین المللی و داخلی

۵- سمینارها و سخنرانیها

۶- تجهیز و توسعه آزمایشگاهها

 

 

خلاصه آمار فعالیتهای دوساله قطب (۱۳۹۰- ۱۳۹۱)

ردیف

نوع فعالیت

آمار فعالیت

۱

طرحهای تحقیقاتی قطب

۳۵ پروژه

۲

کتب منتشر شده

۱۰ جلد

۳

مقالات چاپ شده علمی پژوهشی

۲۷۵ مقاله

۴

مقالات ارائه شده در کنفرانس

۲۱۰ مقاله

۵

سمینارها و کارگاههای آموزشی

۹ مورد

۶

تجهیز و توسعه آزمایشگاهها

۲ آزمایشگاه

 

تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌ها در سال ۱۳۹۱

مواد و مصالح (دستگاه مقاومت الکتریکی بتن)

۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هیدرولیک (دستگاه میکرومولینه الکترومغناطیس)

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هیدرولیک (دستگاه کلرسنج)

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال