سمینارها و سخنرانی ها

سمینارها و سخنرانیها طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۱

 

عنوان

نوع برنامه

تاریخ اجرا

 

سمینار

کارگاه آموزشی

سخنرانی

تدوین تجارب مدیریتی ومدیریت درس آموخته‌ها

 

 

۸۹/۱۱/۰۹

طراحی لرزه‌ای سازه‌های بتنی

   

۸۹/۱۱/۱۵

مدیریت تعمیر ونگهداری روسازی راه

   

۸۹/۱۱/۱۶

ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای سازه‌های فولادی

   

۸۹/۱۱/۳۰

فناوری‌های صنعتی سازی ساختمان

 

 

۸۹/۱۲/۲۱

طراحی و مدیریت زیرساخت‌های آب شهری

 

 

۸۹/۱۲/۲۸

ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای سازه‌های بتنی

 

 

۸۹/۱۲/۱۱

روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و کاربرد آن در مهندسی عمران

 

 

۸۹/۱۲/۱۲

اشتباهات متداول درطراحی و اجرای زیر ساخت‌ها

   

آذر ۱۳۹۱ لغایت اردیبهشت ۱۳۹۲

Application of Systems Analysis in Modeling Energy Potential of Hydropower Storage Projects

 

 

۹۱/۰۸/۳۰

Vision-Based Studies for Health Monitoring and Condition Assessment of Civil Infrastructure Systems

 

 

۹۱/۱۰/۰۴

بررسی و ارزیابی خرابی پیش رونده در زیر ساختهای عمرانی

 

 

۹۱/۱۲/۰۳