دفتر آموزش‌های عالی تخصصی پردیس دانشکده‌های فنی

 

اطلاعیه پذیرش دانش‌پذیر

 

بیست و یکمین دوره آموزشی MBA کوتاه‌مدت

در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

 

 

اطلاعات تکمیلی

فرم ثبت نام

 

 

فرم تکمیل شده را به آدرس پست الکترونیکی

 

oatp@ut.ac.ir

 

ارسال فرمائید.

 

تلفن: ۶۱۱۱۹۸۲۰- ۸۸۰۱۲۶۲۹