تماس با ما

آدرس: خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، پردیس شماره ۲ دانشکده فنی، ساختمان شماره ۲ دانشکده مهندسی مواد و متالوژی، طبقه سوم. صندوق پستی: ۴۵۶۳/ ۱۱۱۵۵، تلفن: ۶-۸۸۲۲۵۳۷۵، فاکس: ۸۸۲۲۵۳۷۷