درخشش پردیس دانشکده‌های فنی در نظام رتبه‌بندی شانگهای: مهندسی معدن رتبه ۴۵ جهان، مهندسی متالورژی رتبه ۵۱ تا ۷۵ و مهندسی مکانیک رتبه ۱۰۱ تا ۱۵۰ جهان

۱۵ تیر ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۸ اخبار
تعداد بازدید:۳۵۳
درخشش پردیس دانشکده‌های فنی در نظام رتبه‌بندی شانگهای: مهندسی معدن رتبه ۴۵ جهان، مهندسی متالورژی رتبه ۵۱ تا ۷۵ و مهندسی مکانیک رتبه ۱۰۱ تا ۱۵۰ جهان

به گزارش روابط عمومی پردیس، براساس آخرین گزارش‌های نظام رتبه‌بندی شانگهای، دانشکده مهندسی معدن پردیس دانشکده‌های فنی در جایگاه چهل و پنجم جهانی و در سطح کشوری در جایگاه نخست قرار گرفت.

همچنین دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده‌های فنی، ضمن کسب جایگاه اول در کشور، در سطح جهان در رتبه ۵۱ تا ۷۵ و دانشکده مهندسی مکانیک ضمن کسب جایگاه سوم کشور، رتبه ۱۰۱ تا ۱۵۰ جهانی را از آن خود کرده است.

روابط عمومی پردیس دانشکده‌های فنی، کسب این افتخار ارزشمند را به کلیه دانشجویان، استادان، کارکنان و اعضای خانواده بزرگ فنی تبریک می‌گوید.