اخبار

انتصاب دکتر محمد عبدالاحد به ریاست پژوهشکده الکترونیک سرطان

انتصاب دکتر محمد عبدالاحد به ریاست پژوهشکده الکترونیک سرطان

به گزارش روابط عمومی پردیس دانشکده‌های فنی، دکتر محمد عبدالاحد، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی با حکم روسای دانشگاه‌های تهران و علوم‌پزشکی تهران به عنوان رییس پژوهشکده الکترونیک سرطان ...