ریاست و معاونت‌ها

ریاست/ پردیس مرکزی

رییس پردیس دکتر ناصر سلطانی تلفن: 66409774
مسئول حوزه ریاست لیلا  ابراهیمی تلفن: 61112254
    فاکس: 66461024  

 

 

معاونت‌ها

معاونت اداری و مالی دکتر حسین عبدی‌زاده پردیس مرکزی تلفن: 61112804
معاونت پژوهشی دکتر بهزاد رستمی پردیس 2 تلفن: 82084228
معاونت دانشجویی و فرهنگی دکتر مهدی حسنلو پردیس 2 تلفن: 82084211 
معاونت آموزشی و تحصیلات‌تکمیلی دکتر محمود شاه آبادی پردیس 2 تلفن: 82084269

 

 

واحدهای مستقل زیر نظر ریاست پردیس

مدیریت روابط عمومی محمدرضا تقی دخت پردیس مرکزی تلفن: 61112268
 امور بین‌الملل پردیس دکتر محمد مکملی پردیس 2 تلفن: 82084451
دفتر آموزش‌های عالی تخصصی دکتر علیرضا صادقی پردیس 2 تلفن: 82089820
مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت دکتر فریبرز جولای پردیس مرکزی تلفن: 61113609
اداره حراست محمد خادمی پردیس مرکزی تلفن: 61113334

 

 

زیرمجموعه های معاونت اداری و مالی

مدیریت امور اداری و رفاه طیبه کربلایی پردیس مرکزی تلفن: 61112218
مدیریت امور مالی رضا عزیزی‌فر پردیس 2 تلفن: 61112241
مدیریت پشتیبانی و فنی پردیس طیب نژادعلیجانی پردیس 2 تلفن: 61112851
دفتر فنی دکتر محمد خان‌محمدی پردیس مرکزی تلفن: 2-82084601

 

 

زیرمجموعه های معاونت پژوهشی

رییس مرکز خدمات رایانه‌ای دکتر بهزاد رستمی پردیس 2 تلفن: 82085117 
مدیریت امور پژوهش‌های بنیادی دکتر محمد سعادت‌سرشت پردیس 2 تلفن: 82084280
مدیریت امور پژوهش‌های کاربردی دکتر مهدی قراباغی پردیس 2 تلفن: 82084275
 کتابخانه‌پردیس دانشکده‌های فنی نوشین فروزانی پردیس 2 تلفن: 82085101

 

 

زیر مجموعه های معاونت دانشجویی و فرهنگی/ پردیس 2

مشاور معاون دانشجویی و فرهنگی دکتر سعید فرزانه تلفن: 82084528
امور فرهنگی رضا وظیفه‌دولت‌آبادی تلفن: 82084416
امور ورزش حسن محمودآبادی فاکس: 82084226
امور تغذیه محمدتقی علیزاده تلفن: 82084434

 

 

زیر مجموعه های معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/ پردیس 2

مدیریت امور آموزشی دکتر سید ضیاء الدین شفائی تنکابنی تلفن: 82084273
مدیریت امور تحصیلات تکمیلی دکتر فرامرز دولتی‌ارده‌جانی تلفن: 82084269