بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

۰۹ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۰ اخبار
تعداد بازدید:۳۵
بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

 در راستای شناسایی زمینه های همکاری پردیس دانشکده های فنی و کارخانه نوآوری آزادی در روز دوشنبه 27 بهمن 1399 معاون پژوهشی و مدیران پردیس به همراه معاونین پژوهشی دانشکده‌های پردیس فنی از کارخانه نوآوری آزادی بازدید به عمل آوردند. در پایان نشست درخصوص ایجاد بسترهای همکاری و انعقاد تفاهم‌نامه در آینده نزدیک در زمینه‌های ارائه خدمات آزمایشگاهی توسط پردیس فنی، استفاده از اساتید فنی به عنوان منتور و انتقال تجربیات کارخانه نوآوری آزادی  در احداث کارخانه نوآوری پردیس فنی مذاکراتی صورت پذیرفت و از سوله‌های مختلف کارخانه نوآوری آزادی بازدید به عمل آمد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: بازدید کارخانه نوآوری آزادی