اطلاعیه زمانبندی شرکت در مصاحبه دکترای نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۰ پردیس دانشکده‌های فنی

۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | ۲۳:۳۵ اخبار
تعداد بازدید:۴۷۶
اطلاعیه زمانبندی شرکت در مصاحبه دکترای نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۰ پردیس دانشکده‌های فنی

جدول زمان‌بندی مصاحبه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ 

ردیف

نام دانشکده

رشته تحصیلی

روز و ساعت

آدرس مصاحبه

توضیحات

1

محیط زیست

مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب

شنبه 22 خردادماه

شروع8:30 صبح تا اتمام همه متقاضیان

Vroom.ut.ac.ir/env1

مصاحبه به صورت برخط (آنلاین)  ازطریق نرم‌افزار ادوبی کانکت مستقل انجام می‌گردد که زمان آنلاین شدن هردانشجوبه ایشان  اعلام می‌گردد.

2

محیط زیست

مهندسی سوانح

شنبه 22 خردادماه

شروع8:30 صبح تا اتمام همه متقاضیان

Vroom.ut.ac.ir/env2

//

3

محیط زیست

مهندسی محیط زیست- منابع آب

یکشنبه 23 خرداد ماه

شروع8:30 صبح تا اتمام همه متقاضیان

Vroom.ut.ac.ir/env3

//

4

محیط زیست

محیط زیست- برنامه ریزی

یکشنبه 23 خرداد ماه

شروع8:30 صبح تا اتمام همه متقاضیان

Vroom.ut.ac.ir/env4

//

5

محیط زیست

مهندسی محیط زیست- آلودگی هوا

دوشنبه 24 خرداد ماه

شروع8:30 صبح تا اتمام همه متقاضیان

Vroom.ut.ac.ir/env5

//

6

محیط زیست

مهندسی محیط زیست- مواد زائد و جامد

سه شنبه 25 خرداد ماه

شروع8:30 صبح تا اتمام همه متقاضیان

Vroom.ut.ac.ir/env6

//

7

محیط زیست

مهندسی سیستم‌های انرژی- انرژی و محیط زیست

چهارشنبه 26 خرداد ماه

شروع8:30 صبح تا اتمام همه متقاضیان

Vroom.ut.ac.ir/env7

//

8

مهندسی صنایع

صنایع

یکشنبه             23/03/1400

دوشنبه             24/03/1400

ساعت 8

Vroom.ut.ac.ir/indeng1

9

مهندسی متالورژی و مواد

مهندسی مواد و متالورژی

24/03/1400

  ساعت 9 لغایت 16

vroom.ut.ac.ir/meteng1 (اتاق انتظار)

  vroom.ut.ac.ir/meteng2(اتاق مصاحبه)

10

مهندسی متالورژی و مواد

مهندسی مواد و متالورژی

25/03/1400

 ساعت 9 لغایت 16

vroom.ut.ac.ir/meteng1 (اتاق انتظار)

  vroom.ut.ac.ir/meteng2(اتاق مصاحبه)

11

عمران

سازه

دوشنبه 24 خرداد ماه

 ساعت 8

http://vroom.ut.ac.ir/civeng1

12

عمران

راه و ترابری و حمل و نقل

دوشنبه 24 خرداد ماه

 ساعت 8

http://vroom.ut.ac.ir/civeng2

13

عمران

ژئوتکنیک

سه شنبه 25 خرداد ماه

ساعت 8

http://vroom.ut.ac.ir/civeng2

14

عمران

سازه هیدرولیکی

سه شنبه 25 خرداد ماه

 ساعت 8

http://vroom.ut.ac.ir/civeng1

15

عمران

مدیریت ساخت

سه شنبه 25 خرداد ماه

 ساعت 13

http://vroom.ut.ac.ir/civeng2

16

عمران

زلزله

چهارشنبه 26 خرداد ماه

 ساعت 8

http://vroom.ut.ac.ir/civeng1

17

عمران

محیط زیست

چهارشنبه 26 خرداد ماه

 ساعت 8

http://vroom.ut.ac.ir/civeng2

18

عمران

مدیریت منابع آب

چهارشنبه 26 خرداد ماه

 ساعت 13

http://vroom.ut.ac.ir/civeng2

19

مهندسی نقشه برداری

فتوگرامتری و سنجش از دور

یکشنبه 23 خرداد ماه

 ساعت 9 الی 16

https://webinar.ut.ac.ir/b/6e9-9ew-xth

20

مهندسی نقشه برداری

ژئودزی

دوشنبه 24 خرداد ماه

 ساعت 14

https://webinar.ut.ac.ir/b/evg-7kw-d72

21

مهندسی نقشه برداری

سیستم های اطلاعات مکانی

سه شنبه 25 خردادماه

 ساعت 9 الی 16

https://webinar.ut.ac.ir/b/evg-7kw-d72

22

مهندسی معدن

مهندسی معدن- گرایش اکتشاف مواد معدنی

23/03 /1400

9-17

Vroom.ut.ac.ir/mine1

23

مهندسی معدن

مهندسی معدن- گرایش استخراج مواد معدنی

23/03/1400

9-17

Vroom.ut.ac.ir/mine2

24

مهندسی معدن

مهندسی معدن- گرایش فرآوری مواد معدنی

24/03/1400

9-17

Vroom.ut.ac.ir/mine3

25

مهندسی معدن

مهندسی نفت-گرایش اکتشاف

24/03/1400

9-17

Vroom.ut.ac.ir/mine4

26

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

شنبه 22/03/1400

از ساعت 8:30 تا 16

http://vroom.ut.ac.ir/schem1

http://vroom.ut.ac.ir/schem2

http://vroom.ut.ac.ir/schem3

27

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

یک شنبه 23/03/1400

از ساعت 8:30 تا 17

http://vroom.ut.ac.ir/schem1

http://vroom.ut.ac.ir/schem2

http://vroom.ut.ac.ir/schem3

28

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

دوشنبه 24/03/1400

از ساعت 8:30 تا 17

http://vroom.ut.ac.ir/schem1

http://vroom.ut.ac.ir/schem2

http://vroom.ut.ac.ir/schem3

29

مهندسی شیمی

بیوتکنولوژی

چهارشنبه26/03/1400

از ساعت 8:30 تا 17

http://vroom.ut.ac.ir/schem1

http://vroom.ut.ac.ir/schem2

http://vroom.ut.ac.ir/schem3

30

مهندسی شیمی

مهندسی پلیمر

یک شنبه 23/03/1400

از ساعت 8:30 تا 17

http://vroom.ut.ac.ir/schem1

http://vroom.ut.ac.ir/schem2

http://vroom.ut.ac.ir/schem3

31

مهندسی شیمی

مهندسی نفت

سه شنبه 25/03/1400

از ساعت 8:30 تا 17

http://vroom.ut.ac.ir/schem1

http://vroom.ut.ac.ir/schem2

http://vroom.ut.ac.ir/schem3

32

علوم مهندسی

الگوریتم ها و محاسبات

دوشنبه 24/03/1400

از ساعت 9 تا 16

vroom.ut.ac.ir/engsci4

33

مکانیک

دینامیک، کنترل، ارتعاشات

شنبه 22 خرداد

 ساعت 9 تا 14

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/interview-contro

34

مکانیک

مکانیک جامدات

یکشنبه 23 خرداد

 ساعت 9 تا 14

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/interview-solid

35

مکانیک

ساخت و تولید

دوشنبه 24 خرداد

 ساعت 9 تا 14

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/interview-manufacture

36

مکانیک

تبدیل انرژی 1

شنبه 22 خرداد

 ساعت 9 تا 14

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/interview-energy1

37

مکانیک

تبدیل انرژی 2

یکشنبه 23 خرداد

 ساعت 9 تا 14

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/interview-energy2

38

مکانیک

بیومکانیک

دوشنبه 24 خرداد

 ساعت 9 تا 14

https://www.skyroom.online/ch/mechanic/interview-bio

39

برق و کامپیوتر

مهندسی برق - قدرت - الکترونیک قدرت و ماشین

دوشنبه 24 خرداد 1400

صبح و بعدازظهر

سه شنبه 25 خرداد 1400

صبح و بعدازظهر

چهارشنبه 26 خرداد 1400

تمام روز در صورت نیاز

https://join.skype.com/L9xL5J0f0AEE

40

برق و کامپیوتر

مهندسی برق - قدرت - سیستم و فشار قوی

دوشنبه 24 خرداد 1400

صبح و بعدازظهر

سه شنبه 25 خرداد 1400

صبح و بعدازظهر

چهارشنبه 26 خرداد 1400

تمام روز در صورت نیاز

https://join.skype.com/ADIXykyqMq4w

41

برق و کامپیوتر

مهندسی برق - مخابرات - میدان

دوشنبه 24 خرداد 1400(صبح و بعدازظهر)

سه شنبه 25 خرداد 1400(صبح و بعدازظهر)

https://join.skype.com/BTgWIBdMaIW4

42

برق و کامپیوتر

مهندسی برق - مخابرات - سیستم

سه شنبه 25 خرداد 1400(8 تا 10) استعداد درخشان

چهارشنبه 26 خرداد 1400(8 تا 12) و (13 تا 17 )

https://join.skype.com/GWtpNiyYTRo3

43

برق و کامپیوتر

مهندسی برق - کنترل

دوشنبه 24 خرداد 1400(صبح و بعدازظهر)

https://join.skype.com/IFdOrBC0ahR5

44

برق و کامپیوتر

مهندسی برق - الکترونیک - مدار

دوشنبه 24 خرداد 1400(صبح و بعدازظهر)

سه شنبه 25 خرداد 1400(صبح در صورت نیاز)

https://join.skype.com/JBe8rYgjJ5nm

45

برق و کامپیوتر

مهندسی برق - الکترونیک - افزاره

دوشنبه 24 خرداد 1400(صبح و بعدازظهر)

سه شنبه 25 خرداد 1400(صبح در صورت نیاز)

https://join.skype.com/GvbWiNmHDMcs

46

برق و کامپیوتر

مهندسی برق - الکترونیک - سیستم های دیجیتال

سه شنبه 25 خرداد 1400(8 تا 12) و (13 تا 18)

چهارشنبه 26 خرداد 1400

https://join.skype.com/GQCUTQDVdy1y

https://join.skype.com/H0q3FZAw1mXR

47

برق و کامپیوتر

فناوری نانو - نانو الکترونیک (کد 2364)

چهارشنبه 26 خرداد 1400(صبح و بعداز ظهر)

https://join.skype.com/MyvAdY5IKF2C

48

برق و کامپیوتر

مهندسی پزشکی -  بیوالکتریک

سه شنبه 25 خرداد 1400(9 تا 12) و (14 تا 17)

چهارشنبه 26 خرداد 1400(9 تا 12 در صورت نیاز)

https://join.skype.com/H0q3FZAw1mXR

49

برق و کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر -  نرم افزار

دوشنبه 24 خرداد 1400(صبح و بعدازظهر)

سه شنبه 25 خرداد 1400(صبح و بعدازظهر)

https://join.skype.com/E8VVKuZ4ocXu

50

برق و کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر -  معماری سیستم های کامپیوتری

دوشنبه 24 خرداد 1400(صبح و بعدازظهر)

سه شنبه 25 خرداد 1400(صبح در صورت نیاز)

https://join.skype.com/AtA6kIkTqsqZ

51

برق و کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز

سه شنبه 25 خرداد 1400(9 تا 13) و (14 تا 17)

چهارشنبه 26 خرداد 1400(14 تا17 در صورت نیاز)

https://join.skype.com/Ao8soSALB07C

52

برق و کامپیوتر

مهندسی فناوری اطلاعات

سه شنبه 25 خرداد 1400(صبح و بعدازظهر)

چهارشنبه 26 خرداد 1400(صبح و بعداز ظهر)

https://join.skype.com/FElbyYxUJoXM

همچنین به اطلاع داوطلبان می‌رساند جهت آگاهی از زمان، مکان و مدارک موردنیاز مصاحبه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1400، به وبگاه دانشکده‌های مربوطه مراجعه نمایند.