توسط پژوهشگران دانشکده مهندسی مکانیک انجام شد

طراحی و ساخت دستگاه خواص‌سنجی در دانشکدگان فنی

۱۲ مهر ۱۴۰۰ | ۱۷:۵۱ اخبار
تعداد بازدید:۲۸۳
پژوهشگر دانشکده مکانیک موفق به طراحی و ساخت دستگاه خواص سنجی و بررسی رفتاری مواد هوشمند در شرایط محیطی، دمایی و نرخ‌های افزایشی شد.
طراحی و ساخت دستگاه خواص‌سنجی در دانشکدگان فنی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ آقای الیاس سلیمان، دانشجوی دانشکده مهندسی مکانیک در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: دستگاه خواص سنجی و بررسی رفتاری مواد هوشمند در شرایط محیطی، دمایی و نرخ‌های افزایشی، نخستین بار در کشور ساخته شده و تمام مراحل و اجزای این دستگاه برنامه‌نویسی، طراحی، شبیه‌سازی و ساخت ایرانی است و در کارگاه کامپوزیت دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران این دستگاه مستقر و ثبت اختراع داخلی آن انجام شده است و در راه ثبت بین المللی دستگاه هستیم. 

در ادامه آقای مصطفی باغانی استاد دانشگاه تهران درباره کاربرد این دستگاه گفت: به طور مثال استند قلبی که قرار است در بدن انسان جای‌گذاری شود با توجه به متغیر بودن دمای بدن انسان، هر لحظه خواص و رفتار آن ممکن است دستخوش تغییراتی شود، در نتیجه پیش‌بینی رفتار و خواص ماده در شرایط کاری که با سرعت‌های مختلف محصول در آن محیط گرم و سرد می‌شود، می‌تواند مانع رخ دادن اتفاقات ناگواری شود. از طرفی دیگر ماهیت و جنس محیطی که نمونه نهایی قرار است در آن محیط کار کند، می‌تواند بر رفتار و خواص ماده تأثیرگذار باشد، باتوجه به کاربرد‌های بالای این دستگاه ما به دنبال توسعه و یافتن مواد هوشمند جدید از نوع کامپوزیت‌ها و مواد حافظه‌دار در صنایع مهم پزشکی، هوا فضا، اتومبیل‌سازی هستیم. 
وی افزود: با این دستگاه می‌توان پلیمر و یا کامپوزیت مورد نظر را در شرایط گرمایشی یا سرمایشی قرار دارد و از آن کامپوزیت در شرایط مختلف بهره برد. 
در ادامه آقای مجید بنی اسد استاد دانشگاه تهران درباره نحوه عملکرد این دستگاه گفت: نمونه مورد نظر (سیال) داخل محفظه قرار می‌گیرد و با توجه به شرایط محیطی واقعی محصول نهایی از همان جنس سیال داخل محفظ ریخته شده و با نرخ گرمایش و سرمایش‌های مختلف به مطالعه رفتار و خواص ماده در حالت‌های مختلف اعمال نیرو، پرداخته می‌شود. همچنین آزمایش‌های بازیابی شکلی و بازیابی نیرویی که از مهمترین آزمون‌های خواص‌سنجی و بررسی رفتار مواد حافظه‌دار هستند از جمله مواردی است که در این دستگاه به طور اتوماتیک و بدون دخالت دست در یک سیکل کاری بسته (بدون هدر رفت سیال) انجام می‌شود.