عضویت دو استاد دانشکدگان فنی در هیات ممیزه دانشگاه تهران

۰۳ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۶ اخبار
تعداد بازدید:۵۵۴
دو استاد دانشکدگان فنی به عنوان اعضای هیأت ممیزه دانشگاه تهران منصوب شدند.
عضویت دو استاد دانشکدگان فنی در هیات ممیزه دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی دانشکدگان فنی، آقایان دکتر مسعود شریعت پناهی و دکتر نوید مستوفی، به عنوان اعضای هیأت ممیزه دانشگاه تهران از دانشکدگان فنی منصوب شدند.

در حکم صادره از سوی وزیر علوم تحقیقات و فناوری خطاب به اعضاء آمده است:

«در اجرای بند «3» ماده «5» دستور العمل طرز تشکیل هیئت ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن و نظر به مراتب دانش و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم برای مدت دو سال به عضویت هیئت ممیزه دانشگاه تهران منصوب می‌شوید.

شایسته است با عنایت به مفاد ماده «6» دستور العمل مذکور در جلساتی که به همین منظور تشکیل می‌شود، شرکت فرمایید».

دکتر مسعود شریعت پناهی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک و دکتر نوید مستوفی استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشکدگان فنی هستند.

کلید واژه ها: ممیزه دانشکدگان فنی هیأت ممیزه دانشگاه تهران