استاد دانشکدگان فنی، دبیر فرهنگستان علوم شد

۰۸ دی ۱۴۰۰ | ۱۹:۲۰ اخبار
تعداد بازدید:۹۴۳
با حکم رییس فرهنگستان علوم، دکتر رضا فرجی‌دانا، استاد دانشکدگان فنی به عنوان دبیر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
استاد دانشکدگان فنی، دبیر فرهنگستان علوم شد

در حکم دکتر داوری اردکانی خطاب به دکتر فرجی‌دانا آمده است:

«نظر به شایستگی­‌های محرز علمی و اخلاقی و سابقه لیاقت و درایت جنابعالی در مدیریت دانشگاه و علم کشور و با توجه به شأن و اهمیتی که دبیر به عنوان رکن فرهنگستان دارد به این سمت منصوب می­‌شوید».

بر طبق اساسنامه فرهنگستان علوم، دبیر فرهنگستان به انتخاب و حکم رئیس فرهنگستان منصوب می شود و اداره کلیه امور اداری و مالی، تأمین کارکنان مورد نیاز فرهنگستان و انجام سایر امور اجرایی و محوله از طرف مجمع عمومی، رئیس فرهنگستان و شورای علمی به عهده اوست.

کلید واژه ها: فرهنگستان فرهنگستان علوم حکم منصوب دبیر رضا فرجی‌دانا