دومین خبرنامه مهرگستران فنی منتشر شد

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۵
دومین خبرنامه مهرگستران فنی منتشر شد

در این شماره می خوانید:

- رفع محرومیت آموزشی وظیفه دولت است؛

- دومین نشست عمومی موسسه خیریه مهرگستران فنی

- اهدای کمک نقدی به موسسه مهرگستران فنی

- رفع محرومیت آموزشی نیازمند یک اقدام جدی

- دکتر فاضلی خطاب به دانش آموزان: امید همه ما به شماست

- توجه ویژه به مدیریت آتی مجتمع شبانه روزی

- اخبار کوتاه و ...

دانلود خبرنامه

کلید واژه ها: موسسه مهرگستران محرومیت آموزشی