تقویت حضور پردیس دانشکده‌های فنی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۰۵ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۹ اخبار
تعداد بازدید:۷۶۵
تقویت حضور پردیس دانشکده‌های فنی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

نشست مشترک پارک علم و فناوری و پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران یکم خرداد ۱۳۹۷ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پردیس، به نقل از پارک علم و فناوری، در نشست مشترک پارک علم و فناوری و پردیس فنی که با حضور رئیس، مدیران پارک علم و فناوری و اعضای شورای پردیس دانشکده های فنی دانشگاه برگزار شد، دکتر عباس زارعی، رئیس پارک علم و فناوری ضمن معرفی پارک گفت: «دانشگاه‌ها در اقتصاد کشور‌های در حال توسعه و پیشرفته نقش اساسی دارند. ما در ارتباط با توسعه پنج رکن اساسی صنعت، دانشگاه، حکومت، جامعه و رسانه را داریم».

دکتر زارعی افزود: «دانشگاه تهران در اجرای نقش خودش و در برنامه سوم خود سه رأس اساسی برای پاسخ به برنامه‌های توسعه کشور دارد و برنامه‌ریزی آن بر این محور است که یک دانشگاه کارآفرین باشد و باید با در نظر گرفتن بین‌المللی سازی عناصری را که در دانشگاه کارآفرین به آن نیاز است در خودش داشته باشد و در این فرایند مهم‌ترین رکن مدنظر ما چرخه تولید است».

در ادامه دکتر سلطانی، رئیس پردیس دانشکده‌های فنی ضمن استقبال از برنامه‌های پارک علم و فناوری خاطر نشان کرد که طرح‌های بسیار خوبی توسط محققین این پردیس در حال انجام است و زمینه ایجاد حضور بیش از پیش اساتید پردیس دانشکده‌های فنی را در پارک علم و فناوری فراهم خواهد ساخت.