اطلاعیه زمان مصاحبه دکتری نیمه متمرکز سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشکده‌های فنی

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۸ اخبار
تعداد بازدید:۴۸۲۸

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۹۷ پردیس دانشکده‌های فنی می‌رساند زمان مراجعه جهت مصاحبه به پردیس به شرح ذیل می‌باشد.

 

جدول زمان و مکان مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری پردیس فنی

ردیف

نام دانشکده

زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

۱

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

۱۰-۹ تیرماه ۹۷

امیرآباد شمالی - بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد - روبروی خیابان ۱۰ – پردیس دانشکده‌های فنی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر http://ece.ut.a.ir

2

دانشکده مهندسی عمران

۱۰-۹ تیرماه ۹۷

خیابان ۱۶ آذر- درب غربی ۱۶ آذر- دانشکده فنی دانشکده مهندسی عمران http://Civing.ut.ac.ir

3

دانشکده مهندسی نقشه برداری

۱۰-۹ تیرماه ۹۷

امیرآباد شمالی – بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد -روبروی خیابان ۱۰- پردیس دانشکده‌های فنی – دانشکده مهندسی نقشه برداری

http://geospatialeng.ut.ac.ir

4

دانشکده مهندسی شیمی

۱۰-۹ تیرماه ۹۷

خیابان ۱۶ آذر- درب غربی ۱۶ آذر- دانشکده فنی- دانشکده مهندسی شیمی

http://Cheeng.ut.ac.ir

5

دانشکده مهندسی معدن

۱۰-۹ تیرماه ۹۷

امیرآباد شمالی – بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد -روبروی خیابان ۱۰- پردیس دانشکده‌های فنی – دانشکده مهندسی معدن

http://mine.ut.ac.ir

6

دانشکده مهندسی مکانیک

۱۰-۹ تیرماه ۹۷

امیرآباد شمالی – بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد -روبروی خیابان ۱۰- پردیس دانشکده‌های فنی – دانشکده مهندسی مکانیک

http://me.ut.ac.ir

7

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

۱۰-۹ تیرماه ۹۷

امیرآباد شمالی – بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد -روبروی خیابان ۱۰- پردیس دانشکده‌های فنی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

http://Meteng.ut.ac.ir

8

دانشکده مهندسی صنایع

۱۰-۹ تیرماه ۹۷

امیرآباد شمالی – بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد - روبروی خیابان ۱۰- پردیس دانشکده‌های فنی – دانشکده مهندسی صنایع

http://Indeng.ut.ac.ir

9

دانشکده علوم مهندسی

۱۰-۹ تیرماه ۹۷

خیابان ۱۶ آذر- درب غربی ۱۶ آذر- دانشکده فنی – دانشکده علوم مهندسی

http://engsci.ut.ac.ir