قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۳۹۷ پردیس دانشکده‌های فنی

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۹:۴۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۵۹۵

بدینوسیله مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۰۸/‏۰۳/‏۹۷‬ به اطلاع کلیه داوطلبان محترم آزمون نیمه متمرکز دکتری ۹۸-۹۷ رسانده می‌شود:

"چنانچه تعداد متقاضیان کد رشته محلی در یک پردیس / دانشکده بالا باشد، نحوی که امکان انجام مصاحبه حضوری کیفی جهت تعیین داوطلبان واجد شرایط را مشکل نماید، واحد مربوطه مجاز است پس از پالایش اولیه که می‌تواند براساس نتایج امتحان کتبی برگزار شده و یا بررسی مدارک و مستندات بارگذاری شده توسط داوطلب در سامانه جامع آموزش دانشگاه است، داوطلبان با امتیاز بالا به میزان حداقل ۵ برابر ظرفیت پذیرش آن کد رشته محل را برای انجام مصاحبه حضوری دعوت نماید".