زمان مصاحبه دکتری دانشکده مهندسی معدن در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۲۳

زمان مصاحبه دکتری دانشکده مهندسی معدن در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛
شنبه ۹ تیرماه ساعت ۹ صبح الی ۱۵ مصاحبه گرایش فرآوری مواد معدنی مدارک مورد نیاز اصل و کپی مدارک بارگذاری شده در سامانه
یکشنبه ۱۰ تیرماه ساعت ۹ صبح الی ۱۵ مصاحبه گرایش مکانیک سنگ مدارک مورد نیاز اصل و کپی مدارک بارگذاری شده در سامانه