مهندسی مکانیک پردیس در جایگاه نهم جهان

۰۴ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۸۳
مهندسی مکانیک پردیس در جایگاه نهم جهان

مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی جایگاه نهم جهان را در نظام رتبه بندی ۲۰۱۸ دانشگاه ملی تایوان به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط‌عمومی پردیس، براساس نظام رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان که دانشگاه‌ها را در سه محور بهره‌وری پژوهش، تأثیر پژوهش و تعالی پژوهش مورد ارزیابی قرار می‌دهد، دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی و رتبه ۳۶۷ جهانی قرار دارد.

براساس گزارش ۲۰۱۸ این نظام رتبه‌بندی، دانشگاه تهران با رتبه ۹ در موضوع مهندسی مکانیک و رتبه ۷۹ در زمینه مهندسی، برترین دانشگاه ایرانی است.

اطلاعات شاخص‌های این نظام، از پایگاه ISI استخراج و بر اساس آن در سه محور و بر مبنای ۸ شاخص ارزیابی می‌شود. ارزیابی در سه محور بهره‌وری پژوهش (با وزن ۲۵ درصد) شامل تعداد مقالات در ۱۱ سال گذشته (با وزن ۱۰ درصد) و تعداد مقالات در سال جاری (با وزن ۱۵ درصد)؛ تأثیر پژوهش (با وزن ۳۵ درصد) شامل تعداد استنادها در ۱۱ سال گذشته (با وزن ۱۵ درصد)، تعداد استنادها در دو سال اخیر (با وزن ۱۰ درصد) و میانگین تعداد استنادها در ۱۱ سال گذشته (با وزن ۱۰ درصد)؛ و تعالی پژوهش (با وزن ۴۰ درصد) شامل مقدار شاخص H در دو سال گذشته (با وزن ۱۰ درصد)، تعداد مقالات پراستناد در ۱۱ سال گذشته (با وزن ۱۵ درصد) و تعداد مقالاتی که در سال جاری در مجلات با ضریب تأثیر بالا به چاپ رسیده‌اند (با وزن ۱۵ درصد) صورت می‌گیرد.

این نظام علاوه بر رتبه‌بندی کلی، ۳۰۰ دانشگاه برتر را در ۶ زمینه و ۱۴ موضوع رتبه‌بندی می‌کند. زمینه‌های ارزیابی کشاورزی، پزشکی، مهندسی، علوم زیستی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی را شامل می‌شود. موضوعات ارزیابی نیز شامل علوم کشاورزی، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، شیمی، علوم کامپیوتر، مهندسی الکترونیک، محیط زیست و اکولوژی، جغرافیا، علم مواد، ریاضیات، مهندسی مکانیک، داروشناسی و سم‌شناسی، فیزیک، علوم گیاهی و جانوری است.

لازم به ذکر است که از تعداد ۸۳۷ دانشگاهی که در این رتبه‌بندی مورد بررسی قرار گرفته‌اند ۹ دانشگاه ایرانی حضور دارند.