بازدید تعدادی از اساتید دانشکده مهندسی متالورژی و مواد از مجتمع مس سرچشمه و شهر بابک کرمان

۱۲ آبان ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۱۴
بازدید تعدادی از اساتید دانشکده مهندسی متالورژی و مواد از مجتمع مس سرچشمه و شهر بابک کرمان

در راستای رفع چالش های موجود در صنایع استخراج و فرآوری مس در کشور، هیاتی متشکل از ریاست دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، معاون پژوهشی و سرپرست مرکز پژوهشی و کاربردی متالورژی استخراجی و سرپرست آزمایشگاه بازیافت دانشکده متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی، روزهای ۶ و ۷ آبانماه سال جاری از مجتمع های مس سرچشمه و شهر بابک (زیر مجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران) بازدید نمودند.