امضای تفاهم نامه مشترک بین دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس و مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران

۲۰ آذر ۱۳۹۷ | ۱۵:۴۳ اخبار
تعداد بازدید:۷۵۰
تفاهم نامه مشترک مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی منعقد شد.
امضای تفاهم نامه مشترک بین دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس و مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی پردیس، تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی ۲۰ آذر ۹۷ منعقد گردید.

موضوع این تفاهم نامه همکاری ضابطه مند بین دانشکده از یک سو و مرکز از سوی دیگر جهت اجرای پروژه‌های علمی- پژوهشی، فنی، آموزشی و اجرایی در زمینه توسعه خدمات نوآورانه فناوری اطلاعات دانشگاهی از طریق طراحی و راه اندازی زیست بوم نوآوری و کارآفرینی فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، با هدف همکاری و هم افزایی توانایی طرفین در ارائه خدمات و اجرای پروژه‌های مشترک علمی، پژوهشی و نوآورانه به منظور زیست بوم نوآوری و کارآفرینی فناوری اطلاعات دانشگاه تهران می‌باشد.

طرفین بر مبنای مفاد این تفاهم نامه، پارامترهای مشاوره، انتقال و تولید فناوری، آموزش تخصصی منابع انسانی، ترویج و توسعه و فرهنگ سازی، امکانات آزمایشگاهی، علمی و آموزشی، حمایت از ایده‌های متقابل جهت سرمایه گذاری، حمایت از پروژه‌ها و پایان نامه‌ها، مالکیت معنوی و تأمین محل استقرار، را بعنوان محورهای اصلی فی مابین دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس و مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران مورد توجه قرار داده و در پایان این جلسه تفاهم نامه همکاری را امضا و مبادله نمودند.