صدور حکم جناب آقای دکتر نیک‌سخن به عنوان دبیر شورای سردبیران و مشاور معاون پژوهشی در امور نشریات پردیس

۲۸ آذر ۱۳۹۷ | ۰۹:۵۱ اخبار
تعداد بازدید:۶۳۴
صدور حکم جناب آقای دکتر نیک‌سخن به عنوان دبیر شورای سردبیران و مشاور معاون پژوهشی در امور نشریات پردیس

نظر به مراتب تخصص، تعهد و توانمندی اجرایی جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم پژوهشی پردیس، جناب آقای دکتر نیک‌سخن با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان دبیر شورای سردبیران و مشاور معاون محترم پژوهشی در امور نشریات پردیس دانشکده‌های فنی منصوب شد.